Korektúry kníh, publikácií a katalógov za rok 2013:

Práca na Slovensku

 Vydal: Inštitút pre výskum práce a rodiny
 Autor:
doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc.

Ide o ucelenú štúdiu, ktorá sa snaží predstaviť čitateľovi taký obraz práce, ktorý dobre a farbisto vykresľuje súčasnú prácu na Slovensku.

 

Autor sa v štúdii podrobnejšie zaoberá najmä otázkami kvality pracovných miest, resp. otázkami hodnotenia kvality práce. Preberajú sa tu otázky konceptu kvality práce a kvality pracovných miest, otázky tvorby indikátorov, ktoré umožňujú zachytiť aktuálny stav v jednotlivých oblastiach práce, ako aj konkrétne naplnenie týchto indikátorov a porovnanie situácie Slovenska s krajinami EÚ v tejto oblasti, najmä v rokoch 2005 – 2010, teda tesne po vstupe Slovenska do Európskej únie. V závere sú uvedené námety na podporu kvality pracovných miest.

Výskumný ústav vodného hospodárstva – normy

 

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies