Viete, ktoré slovíčko používame, keď chceme odkázať na stranu alebo kapitolu, či na literatúru, kde sa už o spomínanej veci písalo? Je to viď alebo pozri?

Správna odpoveď je pozri:

pozri na strane 30, pozri v Krátkom slovníku slovenského jazyka, pozri obrázok č. 1.

V tejto súvislosti je použitie slovíčka viď nesprávne, hoci sa toto slovíčko takýmto spôsobom dosť často používa (pozri obrázky nižšie), a to dokonca aj v reklamných a propagačných materiáloch, katalógoch či na webových stránkach. Pri samotných korektúrach slovenských textov sa s nesprávnym použitím slovíčka viď stretávame veľmi často (napr.: viď obrázok č. 2, viď strana 14...).

Príklady použitia slovíčka viď na internete

Príklad použitia slovíčka viď

 Príklad použitia slovíčka viď

 Príklady použitia slovíčka pozri na internete

Použitie slovíčka pozri

 


Použitie slovíčka pozri

 

Táto stránka používa cookies. Jej ďalším používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac o cookies